АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

Andżelika Stefańska-Kowalik
Country Leader StrongFirst Bulgaria

Мая Личева
StrongFirst Certified Instructor